Menu / szukaj

Ważne sprawy po narodzinach dziecka

Zacznijmy od ciekawostki: w Holandii dzieci mające holenderskie obywatelstwo już w ciągu tygodnia od narodzin otrzymują dowód osobisty.

W Polsce jest inaczej, ponieważ większość rodziców nie wie, że może poprosić o dowód osobisty dla dziecka, tak samo jako o paszport. Zwykle dziecko otrzymuje własny dowód osobisty dopiero po ukończeniu 18 lat (od tego dnia posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe). Dla dzieci poniżej 13 roku życia rodzic może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, ale w praktyce takie przypadki na terenie Polski można policzyć na palcach jednej ręki.  W poszczególnych przypadkach. już w wieku 15 lat dziecko musi  posiadać taki dokument, jeśli nie mieszka z rodzicami lub opiekunami lub jeśli zaczyna pracę. Polskie dzieci uczęszczające do szkoły mają jednak specjalny dokument tożsamości – legitymację szkolną ze zdjęciem.

Podróżując z dziećmi za granicę, trzeba złożyć wniosek o paszport.  Wcześniej w obu krajach istniała możliwość wpisania dziecka do paszportu rodzica. W Polsce podobnie można było wpisać dziecko do dowodu osobistego, gdy miał on jeszcze formę papierową. Obecnie w obu krajach każde dziecko musi mieć swój paszport.

Aby otrzymać holenderski paszport dla dziecka, konieczne jest aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe, wykonane przez uprawnionego fotografa (wykonanie prawidłowego zdjęcia paszportowego podlega wielu obostrzeniom). Oboje rodzice muszą wspólnie złożyć wniosek lub dziecko musi mieć przy sobie pisemną zgodę drugiego, nieobecnego przy składaniu wniosku rodzica. W momencie składania wniosku konieczne jest bowiem przedłożenie zgody obu rodziców na wydanie dziecku paszportu. Rodzice muszą również mieć przy sobie dowód tożsamości. Dziecko musi również być obecne przy składaniu wniosku paszportowego i przy samym odbiorze paszportu. W polskim konsulacie można złożyć wniosek o wydanie dziecku polskiego paszportu. Trzeba pamiętać, że obecnie obowiązują nowe przepisy w tej sprawie. Przed udaniem się do konsulatu, konieczna jest rejestracja przez internet (https://www.e-konsulat.gov.pl). W Holandii zasada ta zasada również obowiązuje, ale nie ma problemu, jeśli przyjdziemy bez wcześniejszego umówienia (dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej gminy, w której mieszkamy). Pierwszy polski paszport jest najczęściej dokumentem tymczasowym.  Można go otrzymać na podstawie holenderskiego aktu urodzenia. Również w tym przypadku konieczna jest obecność obojga rodziców lub zgoda drugiego z rodziców, który nie może być obecny. Jeśli jedno z rodziców nie chce wydać zgody na wydanie paszportu, to konieczne jest rozwiązanie tego sporu na drodze sądowej. Konieczne będzie kolorowe zdjęcie i paszporty lub dowody osobiste rodziców.  Rodzice muszą również okazać swoje akty urodzenia i akt małżeństwa, jeśli pozostają ze sobą w związku małżeńskim. Formularz wniosku paszportowego można wypełnić na miejscu. Jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, to nie musi być obecne przy składaniu wniosku paszportowego lub odbiorze paszportu. Najczęściej czas oczekiwania na paszport wynosi 14 dni. Paszport tymczasowy jest ważny przez 12 miesięcy. W tym czasie rodzice mają czas na załatwienie polskiego aktu urodzenia w Polsce. W przypadku zgłaszania w polskim konsulacie narodzin dziecka, konsul może wszcząć procedurę nadania dziecku polskiego numeru ewidencyjnego, czyli PESEL-u. PESEL i polski akt urodzenia są konieczne do otrzymania paszportu biometrycznego.

Każde dziecko, którego jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo automatycznie również otrzymuje polskie obywatelstwo. Nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się w Polsce czy w Holandii. Rodzic nie może w imieniu dziecka zrzec się polskiego obywatelstwa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ciągu 1 roku od narodzin dziecka dojdzie do zmian w składzie rodziny. W pozostałych sytuacjach dziecko samodzielnie może wybrać obywatelstwo po ukończeniu 16 roku życia.

Polskiego obywatelstwa nie można utracić. Jedynym sposobem, żeby oficjalnie przestać być Polakiem jest dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgodnie z prawem polskim, Polak może mieć dwa obywatelstwa. Chcąc zostać Holendrem trzeba zrzec się obecnego obywatelstwa, chyba że wstąpi się w związek małżeński z osobą posiadającą obywatelstwo holenderskie.

Dziecko może zostać Holendrem natychmiast po urodzeniu, jeśli matka jest Holenderką lub ojciec Holendrem.

Nieco dodatkowych środków do budżetu domowego można uzyskać dzięki holenderskiemu dodatkowi na dziecko (nid. kinderbijslag). Jeśli dziecko urodziło się w Holandii, to po jego rejestracji w urzędzie gminy rodzice otrzymają pismo z SVB – Sociale Verzekeringsbank (pol. Bank Ubezpieczeń Społecznych). Korzystając z osobistego podpisu elektronicznego DigiD (login i hasło użytkownika pozwalające na logowanie się na stronach rządowych; najpierw trzeba złożyć wniosek o jego nadanie na stronie https://www.digid.nl/over-digid/) można zalogować się na stronie SVB i złożyć wniosek o przyznanie dodatku na dziecko. Przy drugim dziecku urodzonym w Holandii proces ten przebiega automatycznie i nie trzeba nic więcej robić, żeby otrzymać ten dodatek. Można również złożyć wniosek o przyznanie dodatku na dziecko, które przyjechało wraz z rodzicami do Holandii. Informacje na stronie SVB są dostępne również po polsku, więc nie powinno być problemu z załatwieniem tej sprawy.

Do załatwienia jest zatem wiele spraw, ale dobre przygotowanie to połowa sukcesu.

Autorka: Anna Gregorowicz-Metz

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nationaliteit-door-geboorte-of-familiebanden

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Paspoort_rijbewijs_en_uittreksel/Hoe_kan_ik_Nederlander_worden.pdf

www.kennisbankburgerzaken.nl

https://www.haarlem.nl/paspoort/

http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid={393415B1-6ADC-4445-BE13-C780BEF9ADA1}&id=vraag_1

http://www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe/pierwszy_paszport_dla_dziecka/

http://www.usc.pl/publikacje;1110010007000;Rejestracja_urodzenia_dziecka

http://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/konkubinat/686409,Czyje-nazwisko-nosza-dzieci-w-zwiazku-partnerskim.html

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/aanvragen/hoe_kunt_u_kinderbijslag_aanvragen/

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)