Menu / szukaj

Dyskryminacja

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwą różnicę w traktowaniu ludzi i jest w Holandii zabroniona prawnie. Holenderska Konstytucja zabrania dyskryminacji na tle: rasy, płci, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, wiary lub przekonań, niepełnosprawności lub przewlekłej choroby, stanu cywilnego, wieku lub narodowości. Jeśli jesteś ofiarą dyskryminacji, to możesz to zgłosić poprzez stronę www.discriminatie.nl. Podane informacje są zawsze traktowane jako poufne.

Jeśli chcesz, możesz podjąć kolejne kroki: wszcząć procedurę w Radzie Praw Człowieka lub złożyć zgłoszenie na policji. Biuro przeciwko dyskryminacji przeprowadzi cię przez te kroki. Czasami trudno jest określić, czy ktoś jest dyskryminowany. Jeśli na przykład ktoś bez prawa jazdy ubiega się o pracę jako kierowca ciężarówki i jej nie dostanie, nie mamy do czynienia z dyskryminacją. Dyskryminacja miałaby miejsce, gdyby ta osoba nie dostała pracy ze względu na fakt, iż pochodzi z Polski.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)