Menu / szukaj

Nauka języka niderlandzkiego

Nauka drugiego języka

Na świecie istnieje około sześciu tysięcy języków, z czego około setki zostało sklasyfikowanych w międzynarodowym katalogu języków. Nauka drugiego języka jest ściśle uzależniona od języka ojczystego. I tak, dla Niemca łatwiejsza będzie nauka języka niderlandzkiego, niż dla kogoś z Japonii. Hiszpan będzie miał dużo mniej trudności z opanowaniem języka portugalskiego, niż Chińczyk. Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej język, którego chcemy się nauczyć, przypomina nasz język ojczysty, tym łatwiej jest nam go opanować. Obejmuje to zależności pomiędzy słownictwem, dźwiękiem, budową zdania, kulturą i innymi czynnikami. W Stanach Zjednoczonych stworzono listę zawierającą przeciętne czasy, potrzebne do opanowania drugiego języka na poziomie podstawowym. Okazało się, że dla osób angielskojęzycznych, najtrudniejszymi do nauczenia były języki: arabski (pisany od lewej do prawej strony), kantoński, mandaryński, japoński i koreański.

Dlaczego język niderlandzki jest trudny dla obcokrajowców?

Bardzo często obcokrajowcy uważają język niderlandzk jesti za trudny. Weźmy np. rodzajniki. W języku niderlandzkim występują „de” i „het”, ale kiedy ich używać? W zasadzie nie ma tu reguły, więc pozostaje nam wyczucie języka i dużo ćwiczeń. Do innych trudności zalicza się zaimki wskazujące, jak np.die/dat, deze/dit i czasowniki typu kunnen/kennen, leggen/liggen oraz hebben/zijn. Często uważa się też, że w niderlandzkim istnieje zbyt wiele wyrażeń, a także, że nie ma tu żadnych reguł w stosunku do użycia czasów (‘Ik kom morgen wel’ i ‘Kwam jij nu vanavond of morgen’). No i nie zapominajmy o zitten/staan/liggen: Zo zit er een vlek in je broek, staat er een vaas op tafel, en ligt er een krant op de mat. Ciężko to zrozumieć. Aby uczynić niderlandzki jeszcze bardziej skomplikowanym, istnieje tu wiele zbędnych słówek, które – jeśli je pominąć – sprawiają, że zdanie nie ma sensu. Sprawdź sam – przeczytaj i następnie pomiń w zdaniach słowa ‘er’ i ‘toch’: ‚Weet je dat er een nieuwe winkel is? Ga er maar niet heen! Ik ga toch.’ Jakby tego wszystkiego było mało, niderlandzki ma szyk wyrazów w zdaniu, który jest zależny od spójnika: ‚Ik kan niet komen WANT ik heb de bus gemist’ kontra ‚Ik kan niet komen OMDAT ik de bus heb gemist.’

A wymowa?

Niderlandzki jest językiem gardłowym. Nauczysz się brzmienia języka niderlandzkiego poprzez wymawianie słowa „laag”, dosłownie – z gardła. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo trudne dla niewtajemniczonych okazują się wszystkie ‘ui’, ‘au’, ‘eu’, ‘ij’ i ‘g’. Pamiętaj też o ‘sch’, ‘gr’ i – jako gwóźdź programu – ‘schr’. Nie mówiąc już o kwestiach ‘dt’, o których także wielu Holendrów nie ma bladego pojęcia. Trudności sprawiają obcokrajowcom także czasowniki nieregularne. Mówimy: zing, zong, gezongen. A nie: zing, zingde, gezingd.

Niderlandzki jako drugi język

Człowiek z ulicy nie rozumie, dlaczego jego polski sąsiad nadal nie mówi po niderlandzku, chociaż mieszka w Holandii już od jakiegoś czasu i zamierza tu pozostać. Natychmiast wyraża swoją opinię: „Naucz się wreszcie niderlandzkiego, jeśli ja miałbym się wyprowadzić do Wielkiej Brytanii, musiałbym przecież mówić po angielsku?”. Jest niegrzeczny? Być może. Faktem jednak jest, że jeśli chcesz, by łączyły Cię dobre stosunki z innymi ludźmi, znajomość języka jest tu bardzo ważnym czynnikiem.

W każdym kraju istnieje możliwość nauki drugiego języka. Nazywa się to nauczaniem drugiego języka i jest możliwe w kraju, w którym dany język jest jednocześnie językiem urzędowym. I tak, w Wielkiej Brytanii, jako drugi (dla obcokrajowców) oferowany jest język angielski (English as a Second Language), w Niemczech język niemiecki (Deutsch als Zweitsprache), a w Holandii język niderlandzki (Nederlands als tweede taal, najczęściej opisywany skrótem NT2).

Programy językowe

Możesz zapisać się na kurs, który kończy się egzaminem państwowym Nederlands als tweede taal NT2. Na kursie istnieją dwa poziomy: Program I na poziomie średniej szkoły zawodowej (MBO) i Program II na poziomie wyższej szkoły zawodowej (HBO) oraz uniwersyteckim (WO). Sam wybierasz, na jakim poziomie chcesz się uczyć i zdawać egzaminy. Jeśli masz wykształcenie wyższe i chcesz na własnym poziomie funkcjonować w szkole lub pracy, nie musisz najpierw przechodzić Programu I.

  • Program I: sprawdza, czy dana osoba posiada wystarczającą znajomość języka niderlandzkiego, by znaleźć pracę na poziomie MBO albo do nauki w szkole zawodowej na tym poziomie. Poziom Programu I odpowiada znajomości języka na poziomie B1, uznanego przez Europejską Radę Poziomu Biegłości Językowej (ang. CEF).
  • Program II: sprawdza, czy dana osoba posiada wystarczającą znajomość języka niderlandzkiego, by znaleźć pracę na poziomie HBO lub uniwersyteckim, albo móc rozpocząć naukę na uczelniach o takim poziomie. Poziom Programu II odpowiada znajomości języka na poziomie B2 uznanego przez CEF.

Co warty jest dyplom NT2?

Uzyskanie dyplomu NT2 daje Ci gwarancję, że nie będziesz miał problemów językowych w trakcie pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia średniego i wyższego. Może być ważnym krokiem w kierunku interesującej Cię, płatnej pracy. Z tego powodu rośnie zainteresowanie posiadaniem tego dyplomu w firmach. Dyplom jest także coraz częściej wykorzystywany przy rekrutacji i selekcji nowych pracowników i w wielu branżach funkcjonuje jako warunek przystąpienia do szkolenia zawodowego. Z dyplomem NT2 w ręku, masz więc większe szanse, jako kandydat do pracy, ponieważ mówisz innym językiem!

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)