Menu / szukaj

Godziny pracy

Godziny pracy w prawie holenderskim

W Holandii obowiązuje ustawa, która reguluje godziny pracy dla większości zawodów. Jest to Ustawa o godzinach pracy (Arbeidstijdenwet) i stanowi ona, że jedna zmiana może trwać maksymalnie 12 godzin, a w tygodniu nie możesz przepracować więcej niż 60 godzin. W ustawie podano również, że masz prawo do przerwy lub odpoczynku oraz ile czasu na to przewidziano. Zasady te obowiązują dla pracowników w wieku 18 lat i starszych. Dla osób młodszych zastosowanie mają inne przepisy. Odstępstwo od niektórych zasad jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w tej sprawie poczynione zostały ustalenia zawarte układzie zbiorowym.

Ciekawe, jak wygląda Twoja sytuacja w kontekście tych przepisów. Wiedziałeś na przykład o tym, że nie wolno Ci pracować przez więcej niż 60 godzin w tygodniu? Albo że na przestrzeni dłuższego okresu (16 tygodni lub więcej) nie możesz pracować dłużej niż przez 48 godzin w tygodniu? A przecież nie powiedzieliśmy jeszcze nic o kobietach w ciąży ani o kobietach, które właśnie urodziły. W ich przypadku obowiązują specjalne przepisy. I jeszcze jedna uwaga: po tygodniu pracy, masz prawo do przynajmniej 36 godzin nieprzerwanego odpoczynku!

Przerwy

Czas na kilka słów na temat przerw. Po zakończonym dniu roboczym nie wolno Ci pracować przynajmniej przez 11 godzin. Ten okres wypoczynku może zostać raz na 7 dni skrócony do przynajmniej 8 godzin. Jest to jednak dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego rodzaj pracy lub okoliczności zaistniałe w zakładzie pracy. Jeśli przepracowałeś więcej niż 5,5 h, to masz prawo do przynajmniej 30 minut przerwy. Przerwa może zostać rozbita na dwa kwadranse. Jeśli pracujesz przez więcej niż 10 h, to masz prawo do 45 minut przerwy. Ta przerwa może zostać rozbita na więcej krótszych przerw, z których każda musi trwać minimum kwadrans.

W układzie zbiorowym pracy, regulującym warunki pracy, mogą zostać zapisane inne zasady. Może to być na przykład mniejsza liczba przerw niż zapisano w ustawie. Mogą one być też krótsze. Zawsze obowiązuje zasada, że po przepracowaniu przynajmniej 5,5 h pracownikowi przysługuje przynajmniej 15 minut przerwy. Przerwy nie są wliczane w Twój czas pracy, a pracodawca nie ma obowiązku wypłacać wynagrodzenia za te przerwy. Sprawdź w umowie o pracę, czy Twój pracodawca stosuje się do tych zasad!

Bezpieczne miejsce pracy

Twój pracodawca musi zadbać o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. W sytuacjach niebezpiecznych musi on udostępnić środki ochrony indywidualnej. Może to być, na przykład: specjalna odzież, kask lub okulary ochronne. Za ich udostępnienie pracodawca nie może naliczyć żadnych opłat.

 

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)