Menu / szukaj

Kultura pracy

Praca w Holandii różni się od pracy w Polsce. Nie chodzi tu tylko o różnice językowe, ale przede wszystkim o kulturowe. Polska kultura, a zatem również polska kultura pracy, bardzo znacząco różni się od holenderskiej. Polska kultura pracy uwypukla męskie wartości: współzawodnictwo, nastawienie na sukces, przywileje szefa, łączenie pracy z życiem prywatnym. W Holandii nie jest aż tak ostro

Nastawienie na sukces

Polska, podobnie jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Japonia, jest krajem patriarchalnym. W Holandii jest to widoczne w dużo mniejszym stopniu i ogólnie rzecz biorąc, ludzie wykazują się większą skromnością w odniesieniu do osiąganych sukcesów. W kulturze patriarchalnej „osiąganie sukcesów“, powodzenie, pieniądze i uznanie stanowią ważne cele. Przełożeni są zwykle autorytatywni, dominujący i samodzielnie podejmują decyzje. W Holandii większą uwagę przykłada się do równych szans i możliwości dostępnych dla każdego oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania. Wiele firm w Holandii nie ceni autorytatywnych przełożonych. Przełożeni muszą bowiem być w stanie przekonać podwładnych do swoich racji, umożliwiać współpracę i osiągać konsensus. Może to, co prawda, ograniczyć ich możliwości szybkiego podejmowania decyzji, ich wyrazistość i ‚władzę’, ale za to doskonale wpływa na produktywność firm holenderskich.

Władza i autorytet

W Polsce władza przełożonych jest dość rozległa, podczas gdy w Holandii jest dokładnie odwrotnie. Ludzie w Polsce łatwiej akceptują duże uprawnienia przełożonych, natomiast w Holandii, ludzie często mają z tym problem. Pracownik z Polski bardzo precyzyjnie wykona zleconą mu pracę, ale jak na holenderskie kryteria, prawie nie będzie wykazywał się inicjatywą i woli nie brać odpowiedzialności na swoje barki.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)