Menu / szukaj

Szykanownie

Szykanowanie w szkole, któż z nas tego nie doświadczył? Być może sam byłeś prześladowany w szkole albo dołączyłeś do grupy kolegów i koleżanek, którzy znęcali się nad słabszymi. Kiedy dziecko jest szykanowane w szkole, nie tylko cierpi i staje się nieszczęśliwe. Ma to także głęboki wpływ na jego rozwój osobisty.

Czym właściwie są szykany?

„Szykanowanie to systematyczne znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie się obronić”. Szykanowanie jest więc czymś zupełnie innym niż dokuczanie. W przypadku dokuczania chodzi przeważnie o zdarzenie incydentalne, kiedy ludzie mają na celu rozdrażnienie drugiej osoby. Z reguły jednak panuje pomiędzy tymi osobami przyjazna atmosfera. Osoba, której dokuczano nie odnosi trwałej szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Szykanowanie często zdarza się w obrębie jakiejś grupy.

Podział ról w grupie

Przy szykanowaniu często daje się zaobserwować podział ról w grupie. Można tu wyróżnić dzieci, które szykanują, dzieci, które są szykanowane oraz tzw. poputczyków.

 • Dzieci, które szykanują. Dziecko może przyjąć na siebie rolę szykanującego z wielu powodów. Możliwe, że czuje się w grupie niepewnie i chce wywrzeć na niej wrażenie. Być może brakuje mu umiejętności społecznego przebywania w grupie albo boi się, że samo będzie szykanowane.
 • Dzieci szykanowane. Niektóre dzieci szybciej stają się obiektem szykan niż inne. Dzieci bezbłędnie odbierają wysyłane przez siebie sygnały. To z nich, które z jakiegoś powodu łatwo jest zranić, szybciej stanie się obiektem szykan niż dziecko, które mocno stąpa po ziemi. Prześladowane dziecko znajduje się nagle w błędnym kole. Im dłużej i intensywniej jest szykanowane, tym bardziej niepewnie się czuje. A to sprawia, że jeszcze bardziej jest szykanowane.
 • Poputyczycy. Sojusznicy czy też obserwatorzy – stanowią główną siłę w procesie znęcania się. Nie stają po stronie ofiary tylko dlatego, że sami boją się szykan. Czasem sami posuwają się do przemocy. To przez ich udział szykanowane dziecko zaczyna odnosić wrażenie, że prześladują je „wszyscy”, podczas gdy w rzeczywistości jest to najprawdopodobniej jedno dziecko. Reszta, to właśnie poputczycy.

Jak na szykany powinni reagować dorośli, rodzice i nauczyciele?

Szykanowanie możesz szybko ukrócić, jeżeli zareagujesz niezwłocznie, zdecydowanie i konsekwentnie. Gdy tylko zauważysz, że w twoim otoczeniu ktoś jest szykanowany, natychmiast musisz zdecydowanie powiedzieć, jakie konsekwencje poniosą osoby biorące udział w zastraszaniu, ale także jak wpłynie ono na ofiarę.

Szykanowane dzieci muszą wiedzieć, że mogą poprosić o pomoc. Muszą też wiedzieć, do kogo mogą się po nią zwrócić.

W rozwiązaniu problemu muszą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Mowa tu więc nie tylko o trzech wymienionych wcześniej grupach (szykanujący, szykanowany i poputczycy), ale także rodzice, nauczyciele, opiekunowie i inne osoby, które mogą mieć wpływ na przebieg zdarzeń.

Jeśli więc jako osoba dorosła chcesz zmienić zaistniałą sytuację, ważne jest by włączyć w sprawę wszystkie zainteresowane osoby. Im więcej osób zajmie się tym problemem, tym większa szansa na szybkie i skuteczne rozwiązanie go.

 • Kto bierze udział w szykanach i co może zrobić przeciw?
 • Dzieci, które znęcają się nad innymi
 • Dlaczego to robią?
 • Czy dziecko może nauczyć się lepszego rozwoju socjalnego?

Dzieci, które są szykanowane

 • Muszą mieć możliwość porozmawiania o swoich problemach z rodzicami, nauczycielami lub innymi zaufanymi osobami.
 • Powinny nauczyć się asertywności i stawania we własnej obronie.
 • Powinny nauczyć się wierzyć w siebie, na przykład poprzez pomoc ze strony opiekunów.
 • Powinny mieć możliwość podjęcia kontaktu z organizacjami pomocy (adresy takich organizacji zamieściliśmy na dole tekstu).

Poputczycy / obserwatorzy

 • Muszą nauczyć się, by nie stać biernie w momencie, gdy widzą, że ktoś jest szykanowany.
 • Muszą zdać sobie sprawę z tego, że ich udział w szykanowaniu jest znacznie większy, niż myślą.

Rodzice

 • Muszą zdać sobie sprawę z tego, że ich dziecko ma problemy i potraktować je poważnie.
 • Rodzice szykanowanego dziecka mogą porozmawiać z rodzicami dziecka, które dopuściło się szykan i rodzicami poputczyków.
 • Rodzice mogą podjąć wspólną rozmowę ze sobą, ale też z innymi rodzicami szykanowanych dzieci.
 • Rodzice mogą podjąć kontakt ze szkołą swojego dziecka, by porozmawiać o problemie.

Szkoła

 • Musi poważnie potraktować sygnały o szykanowaniu i konsekwentnie im przeciwdziałać. Trzeba będzie wymyślić wspólną linię działania oraz ustalić zasady i wytyczne.
 • Nauczyciele powinni omówić problem szykanowania w klasach, wskazać uczniom właściwą drogę zachowania w takiej sytuacji i uświadomić zakres odpowiedzialności za nią.
 • Musi dbać o bezpieczną atmosferę w klasie i na terenie szkoły.
 • Powinna wspierać uczniów i natychmiast reagować w przypadku zauważenia zmiany w ich zachowaniu.

Dane kontaktowe organizacji wspierających

Centrum School en Veiligheid

Telefon: 030 285 6616, dostępny każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00.

Internet: www.schoolenveiligheid.nl of e-mail: schoolenveiligheid@aps.nl

 

De Kindertelefoon

Telefon: 0800-0432 (gratis). Telefon komórkowy: 0900-0132 (0.20€ za minutę rozmowy). Dostępny każdego dnia, w godzinach od 14.00 do 20.00.

Internet: www.kindertelefoon.nl

 

De Opvoedtelefoon

Telefon: 0900 – 821 22 05 (0.20€ za minutę rozmowy)

Od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 21.30. W czwartki i piątki od godziny 9.00 do 17.00.

Internet: www.opvoedtelefoon.nl

 

Po pomoc i radę w sprawie szykanowania w szkole, uczniowie i nauczyciele mogą także zgłosić się do:

Hulplijn Pestweb

Telefon: 0800 – 282 82 80 (gratis). W dni szkolne dostępny w godzinach od 14.00 do 17.00.

Internet: www.pestweb.nl

 

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)