Menu / szukaj

Samodzielna nauka języka niderlandzkiego

Przeznaczona jest dla migrantów zarobkowych z Bułgarii, Polski i Rumunii, a także ich partnerów czy osób wspierających w nauce. Jest to pakiet do samodzielnej nauki języka. Podczas pracy z pakietem samodzielnie uczysz się podstaw języka niderlandzkiego i poznajesz holenderskie społeczeństwo.

W nauce niderlandzkiego, oprócz pakietu do samodzielnej nauki, może pomóc ci twój partner, lub ktoś, kto od dłuższego czasu przebywa w Holandii (= osoba wspierająca). Przestudiujcie razem wskazówki zawarte w pakiecie, zapoznajcie się z programem nauczania i stwórzcie plan nauki. Omówcie też, w jakiej kolejności i w jakim tempie będziecie się uczyć. Informuj swojego partnera/osobę wspierającą na bieżąco o swoich postępach i w nie wahaj się poprosić o radę.

„Zelf starten met Nederlands to oficjalny pakiet do samodzielnej nauki języka niderlandzkiego, przygotowujący do pobytu w Holandii w charakterze migranta zarobkowego, dla pracowników pochodzących z Bułgarii, Polski i Rumunii. Zawarto w nim wszystko, co potrzebne jest do nauki czytania, słuchania, mówienia i pisania w języku niderlandzkim. Oprócz tego otrzymujesz praktyczne informacje nt. pracy i życia w Holandii.

Pakiet dostępny jest w trzech językach:

  1. bułgarskim
  2. polskim
  3. rumuńskim.

Został on specjalnie opracowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Stosunków Królestwa.

W pakiecie znajdują się następujące materiały, przeznaczone do samodzielnej nauki:

  1. wskazówki do samodzielnej nauki w języku niderlandzkim i tłumaczenie w jednym z wybranych języków pomocniczych,
  2. DVD z filmem o Holandii,
  3. powiązana z filmem książka, pt. „Znajomość społeczeństwa holenderskiego”,
  4. podręcznik „Samodzielna nauka języka niderlandzkiego” i załączone do niego 2 audio-CD,
  5. płyta DVD zawierająca program do ćwiczeń na komputerze,
  6. kod logowania do internetowego programu ćwiczeń.

 

Nauka drugiego języka

Na świecie istnieje około sześciu tysięcy języków, z czego około setki zostało sklasyfikowanych w międzynarodowym katalogu języków. Nauka drugiego języka jest ściśle uzależniona od języka ojczystego. Z tego powodu nie ma większego sensu przygotowanie jednakowego dla wszystkich rankingu, opartego na bazie stopnia trudności. I tak, dla Niemca łatwiejsza będzie nauka języka niderlandzkiego, niż dla kogoś z Japonii. Hiszpan będzie miał dużo mniej trudności z opanowaniem języka portugalskiego, niż Chińczyk.

Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej język, którego chcemy się nauczyć, przypomina nasz język ojczysty, tym łatwiej jest nam się go nauczyć. Obejmuje to zależności pomiędzy słownictwem, dźwiękiem, budową zdania, kulturą i innymi czynnikami. W Stanach Zjednoczonych stworzono listę z przeciętnymi czasami, potrzebnymi do podstawowej nauki drugiego języka. Okazało się, że dla osób angielskojęzycznych najtrudniejszymi do nauczenia się językami były arabski (pisany od lewej do prawej strony), kantoński, mandaryński, japoński i koreański. Wymagały one poświęcenia co najmniej dziewięćdziesięciu tygodni nauki, a więc znacznie dłuższego czasu, niż inne języki.

 

Dlaczego język niderlandzki jest trudny dla obcokrajowców?

 

Niderlandzki jest skomplikowany

Bardzo często obcokrajowcy uważają język niderlandzki za trudny.

Weźmy np. rodzajniki. W języku niderlandzkim występują „de” i „het”, ale kiedy ich używać? W zasadzie nie ma tu reguły, więc pozostaje nam wyczucie języka i dużo ćwiczeń.

Do innych trudności zalicza się zaimki wskazujące, jak np.die/dat, deze/dit i czasowniki typu kunnen/kennen, leggen/liggen oraz hebben/zijn.

Często uważa się też, że w niderlandzkim istnieje zbyt wiele wyrażeń, a także, że nie ma tu żadnych reguł w stosunku do użycia czasów (‘Ik kom morgen wel’ i ‘Kwam jij nu vanavond of morgen’).

No i niezapominajmy o zitten/staan/liggen: Zo zit er een vlek in je broek, staat er een vaas op tafel czy ligt er een krant op de mat. Ciężko to zrozumieć.

Aby uczynić niderlandzki jeszcze bardziej skomplikowanym, istnieje tu wiele zbędnych słówek, które – jeśli je pominąć – sprawiają, że zdanie nie ma sensu. Sprawdź sam – przeczytaj i następnie pomiń w zdaniach słowa ‘er’ i ‘toch’: ‘Weet je dat er een nieuwe winkel is? Ga er maar niet heen! Ik ga toch’.

Ggg… ggggrr… schr…

Jakby tego wszystkiego było mało, niderlandzki ma szyk wyrazów w zdaniu, który jest zależny od spójnika: ‘Ik kan niet komen WANT ik heb de bus gemist’, kontra ‘Ik kan niet komen OMDAT ik de bus heb gemist’.

A wymowa? Niderlandzki jest językiem gardłowym. Nauczysz się brzmienia języka niderlandzkiego poprzez wymawianie słowa „laag”, dosłownie – z gardła. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo trudne dla niewtajemniczonych okazują się wszystkie ‘ui’, ‘au’, ‘eu’, ‘ij’ i ‘g’. Pamiętaj też o ‘sch’, ‘gr’ i – jako gwóźdź programu – ‘schr’. Nie mówiąc już o kwestiach ‘dt’, o których także wielu Holendrów nie ma bladego pojęcia.

Trudności sprawiają obcokrajowcom także czasowniki nieregularne. Mówimy: zing, zong, gezongen. A nie: zing, zingde, gezingd.