Menu / szukaj

Kultura pracy

Praca w Holandii różni się od pracy w Polsce. Nie chodzi tu tylko o różnice językowe, ale przede wszystkim o kulturowe. Polska kultura, a zatem również polska kultura pracy, bardzo znacząco różni się od holenderskiej. Polska kultura pracy uwypukla męskie wartości: współzawodnictwo, nastawienie na sukces, przywileje szefa, łączenie pracy z życiem prywatnym. W Holandii nie jest aż tak ostro Czytaj więcej

Wolontariat

Dobrowolna przyszłość

Jeśli pracowałeś w Holandii i zostajesz zwolniony, a nie możesz szybko znaleźć nowej pracy, powinieneś w międzyczasie zgłosić się do pracy w wolontariacie. To znacznie zwiększy Twoje szanse, jako Polaka, na nową pracę. Pokażesz, że nie lubisz czekać bezczynnie, a to pozytywny sygnał dla przyszłego pracodawcy. Czytaj więcej

Opieka nad dzieckiem w Holandii

Pracujący rodzice mogą w Holandii dostać zwrot części kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem. Pod pojęciem opieki nad dzieckiem, rozumie się wszystkie formy opieki nad dziećmi, jak: świetlice pozaszkolne, przedszkola i żłobki czy opiekunów do dzieci, pod warunkiem że są one zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Ośrodków Opieki nad Dziećmi i Przedszkoli (LRK). Czytaj więcej

Organizacje branżowe skupiające agencje pracy

Organizacje branżowe w Holandii to: De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU, Powszechny Związek Agencji Pracy Tymczasowej), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU, Holenderski Związek Biur Pośrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej) oraz Vereniging van experts in de Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA, Stowarzyszenie Międzynarodowych Pośredników Pracy). Czytaj więcej