Menu / szukaj

Wykorzystanie robotów zagrożeniem dla 3 milionów miejsc pracy

Na skutek automatyzacji i wykorzystania robotów w ciągu najbliższych dziesięcioleci 3 miliony miejsc pracy przestaną istnieć. Do takich wniosków doszła firma doradcza Deloitte w ramach zrealizowanego w Oxfordzie badania, które już wcześniej wprawiło w zdumienie holenderskie media (NOS).

Zagrożeni pracownicy

‎Łatwo wskazać szczególną grupę pracowników, których miejsca pracy są zagrożone. Praca, którą wykonują te osoby może zostać stosunkowo łatwo przejęta przez roboty lub zautomatyzowane systemy. Chodzi tu przede wszystkim o ludzi wykonujących proste prace administracyjne i usługowe. Kilka przykładów: osoby zatrudnione do pracy przy zbieraniu pomidorów, pracownicy sortujący pocztę, księgowi i sprzedawcy. Ponadto również młodzi pracownicy będą mieli kłopoty, bo często wykonują oni prace, które są powtarzalne i które łatwo mogą wykonywać roboty.

Najmniejsze ryzyko

Na szczęście istnieją również grupy ludzi na rynku pracy, których nie dotknie lub w nikły sposób dotknie praca robotów i automatyzacja. Są to między innymi ludzie wykonujący zawody artystyczne, społeczne i naukowe.

Sprzeczne przewidywania ekonomistów

Chociaż liczba miejsc pracy, która może zniknąć wydaje się być zatrważająca, to jednak wielu ekonomistów jest zdania, że skutki nie będą aż tak negatywne, bo zwiększające się znaczenie robotów i automatyzacja ich zdaniem oprócz zanikania pewnych zawodów, spowoduje jednocześnie powstanie nowych.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)