Menu / szukaj

Zwolnienie z obowiązku zawarcia ubezpieczenia w Holandii

Wniosek o zwolnienie z obowiązku zawarcia ubezpieczenia w Holandii bywa rozpatrywany pozytywnie

W Holandii obowiązkowe są różnego rodzaju ubezpieczenia, ale osoba, której przekonania stoją w sprzeczności z ideą ubezpieczenia, może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczeniowego.

Powód złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku ubezpieczeniowego

Można między innymi złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia komunikacyjnego i zdrowotnego. Obywatele, którzy z powodu wyznawanych zasad moralnych odmawiają zawarcia ubezpieczenia, ponieważ wierzą, że ich życie jest w rękach Boga i to właśnie stanowi ich ubezpieczenie: jeśli Bóg uzna, że życie dobiegło końca, to trzeba przyjąć tę decyzję. Osoby takie mogą złożyć wniosek do Sociale Verzekeringsbank – SVB (pol. Bank Ubezpieczeń Społecznych) o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek. Takie zwolnienie uzyskasz jednak wyłącznie w przypadku, gdy rzeczywiście odmówisz zawarcia ubezpieczenia w jakiejkolwiek formie. Ponadto osoby, z którymi mieszkasz muszą również wyznawać takie same zasady moralne. Według ostatnich danych w 2012 roku w Holandii mieszkało około 12 000 takich osób.

Jazda bez ubezpieczenia komunikacyjnego

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to dla osób odmawiających zawarcia ubezpieczenia obowiązują inne przepisy. Mogą one bowiem zrezygnować z obowiązku zapłaty składek wpłacając do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (nid. Waarborgfonds) kwotę 100 euro rocznie. Kiedy osoba, która w związku z wyznawanymi zasadami moralnymi spowoduje wypadek, a szkody nie można rozliczyć z ubezpieczenia komunikacyjnego, to koszty pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie Fundusz zwróci się do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconych kosztów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to zatem instytucja, której zadaniem jest skrócenie czasu oczekiwania poszkodowanego na odszkodowanie, ale w ostatecznym rozrachunku koszty pokrywa sprawca wypadku. Po Holandii jeździ obecnie około 5 000 pojazdów, których posiadacze uzyskali zwolnienie z ubezpieczenia z powodu przekonań moralnych.

Finansowanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest finansowany ze składek opłacanych przez holenderskie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia komunikacyjne. Część składki ze wszystkich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej jest odprowadzana do Funduszu. Oznacza to, że wszyscy kierowcy płacąc składkę opłacają nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, ale też współfinansują Fundusz wypłacający odszkodowanie, gdy wypadek spowoduje osoba zwolniona z obowiązku ubezpieczenia z powodu przekonań moralnych i dopiero potem będzie żądać zapłaty przez tę osobę należnej kwoty.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)