Menu / szukaj

Potrzebuję opieki, co muszę zrobić?

Skierowanie do objęcia opieką. Co musisz zrobić, jeśli potrzebujesz opieki w domu? W takim przypadku konieczne jest uzyskanie tak zwanego „skierowania do objęcia opieką“. Jest to dokument wydany przez uprawnioną instytucję, który potwierdza, że musisz uzyskać opiekę (pielęgniarską). W skierowaniu podano również informacje o tym, jakiego rodzaju opieka jest konieczna, w jakim wymiarze i na jak długo. Skierowanie sprawia, że koszty opieki zostaną pokryte z ubezpieczenia. Wszyscy mieszkańcy Holandii posiadają ubezpieczenie zbiorowe od kosztów dodatkowych, które nie są objęte zwykłym ubezpieczeniem od kosztów choroby. Takie koszty dodatkowe to na przykład opieka pielęgniarska, opieka indywidualna lub przyjęcie do domu opieki. W Holandii sprawy te reguluje Ustawa ogólna o ubezpieczeniu od szczególnych kosztów medycznych (nid. Algemene wet op de bijzondere ziektekosten – awbz). Instytucją uprawnioną do wydania skierowania jest Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum voor indicatiestelling in de zorg – CIZ).

W jaki sposób złożyć wniosek o wydanie skierowania do objęcia opieką?

W większości przypadków twój lekarz rodzinny lub lekarz specjalista ze szpitala zajmie się tym w twoim imieniu. W takim razie pozostaje ci tylko czekać na opiekuna/opiekunkę. Bardzo rzadko może się zdarzyć, że będziesz musiał zająć się tym sam. W takiej sytuacji dobrze jest wiedzieć, co dokładnie musisz zrobić.

Chcąc uzyskać opiekę, musisz przejść cztery kroki:

Twój wniosek. Żeby złożyć wniosek, skontaktuj się z najbliższym biurem CIZ. Sprawdź adres w książce telefonicznej lub na ich stronie internetowej: www.ciz.nl. W sytuacji awaryjnej możesz natychmiast uzyskać niezbędną pomoc. W takim przypadku CIZ podejmie decyzję o przyznaniu skierowania do objęcia opieką z mocą wsteczną.

Badanie. Biegli z CIZ określą, czy rzeczywiście niezbędna jest opieka i, jeśli tak, w jakiej formie. W tym celu przeprowadzą ogólne badanie twojego stanu zdrowia, sprawdzą twoje ewentualne ograniczenia i jakiego rodzaju pomoc już otrzymujesz. Skontaktują się również z twoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą.

Decyzja. W ciągu sześciu tygodni CIZ wyda decyzję. Jeśli potwierdzi się, że wymagasz opieki, to otrzymasz „skierowanie do objęcia opieką“: pozytywną decyzję, w której zawarto informacje, jakiej opieki wymagasz, w jakim wymiarze i na jak długo. Jeśli twój wniosek został odrzucony lub nie zgadzasz się z treścią decyzji, to w treści decyzji znajdziesz informację, w jaki sposób możesz odwołać się do tej decyzji.

Realizacja. Po wydaniu skierowania, opiekę organizuje twój ubezpieczyciel zdrowotny, który poprzez centra opieki lub pielęgniarkę środowiskową zapewni ci opiekę (pielęgniarską) u ciebie w domu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub masz jakieś dodatkowe pytania, to zadzwoń do Centralnego punktu informacyjnego w sprawie opieki medycznej (nid. Centraal Informatiepunt AWBZ-Zorg): 0900 – 1404 (stawka lokalna). lub wejdź na stronę www.ciz.nl.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)