Menu / szukaj

Nie daj szans dyskryminacji w Holandii!

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwą różnicę w traktowaniu ludzi i jest w Holandii zabroniona prawnie. Artykuł 1 Konstytucji* (nid. Grondwet) mówi, że każdy w Holandii ma prawo do równego traktowania, a podżeganie do nienawiści lub dyskryminacji jest karalne. Według Konstytucji zabroniona jest dyskryminacja na tle: rasy, płci, orientacji seksualnej, transseksualizmu, przekonań politycznych, wiary lub przekonań, niepełnosprawności lub przewlekłej choroby, stanu cywilnego, wieku, narodowości, wymiaru czasu pracy (pełny lub niepełny), rodzaju umowy o pracę (stałej lub czasowej).

Uważają, że jesteś zbyt stary? Zbyt polski? Po prostu „zbyt”? Zrób coś z tym i zgłoś to przez www.discriminatie.nl. Twoje zgłoszenie sprawi, że rząd dowie się, jak często i w jaki sposób objawia się dyskryminacja. Dzięki temu władze będą mogły lepiej zapobiegać dyskryminacji i walczyć z nią, a biuro przeciwko dyskryminacji doradzi ci lub pomoże w związku z twoim zgłoszeniem.

I nie martw się skutkami! Nie dotkną cię w żaden sposób! Informacje, które przekazujesz do biura przeciwko dyskryminacji zawsze są poufne. Twoje dane nigdy nie zostaną nikomu ujawnione bez twojej zgody. Zasada ta obowiązuje zarówno dla informacji, które podajesz drogą telefoniczną, przekazujesz poprzez formularz skarg, oraz tych, które podasz przy okazji wizyty w biurze. Również dane osoby lub organizacji, która była stroną dyskryminującą są traktowane jako poufne. Zatem nie wahaj się – dokonaj zgłoszenia!

Jeśli chcesz, możesz podjąć kolejne kroki: wszcząć procedurę w Radzie Praw Człowieka lub złożyć zgłoszenie na policji. Biuro przeciwko dyskryminacji przeprowadzi cię przez te kroki. Czasami biuro przeciwko dyskryminacji kieruje cię do innej organizacji, na przykład gdy twój problem nie wydaje się być związany z dyskryminacją. Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś incydentu i chcesz, by został on zarejestrowany, również możesz zgłosić go w biurze przeciwko dyskryminacji.

Wykluczenie nie zawsze jest dyskryminacją

Czasami trudno jest określić, czy ktoś jest dyskryminowany. Dyskryminację trzeba odróżnić od cech dyskwalifikujących. Jeśli na przykład ktoś bez prawa jazdy ubiega się o pracę jako kierowca ciężarówki i jej nie dostanie, nie mamy do czynienia z dyskryminacją. Dyskryminacja miałaby miejsce, gdyby ta osoba nie dostała pracy ze względu na fakt, iż pochodzi z Polski.

Nowa krajowa aplikacja do zgłaszania dyskryminacji

Niedawno powstała krajowa aplikacja na telefony komórkowe służąca do zgłaszania dyskryminacji. Aplikacja powstała na zlecenie Krajowej Organizacji Branżowej Biur Przeciwko Dyskryminacji (nid. Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus, LBA).

Zgłaszanie dyskryminacji jest niezwykle ważne. Tylko zgłoszenie dyskryminacji umożliwi odpowiednim instytucjom podjęcie odpowiednich kroków. Okazuje się, że osoby doświadczające dyskryminacji rzadko ją zgłaszają. W 2011 roku Biura Przeciwko Dyskryminacji (nid. Anti Discriminatie Bureaus, ADB’s) zarejestrowały około 6 300 skarg i zgłoszeń dotyczących dyskryminacji. Różne badania wskazują jednak, że osoby z konkretnych grup docelowych (mniejszości etniczne, homoseksualiści, niepełnosprawni, kobiety) doświadczają dyskryminacji dużo częściej. W niektórych badaniach 30 do 40 procent grup docelowych rocznie ma do czynienia z dyskryminacją. Często nie jest ona zgłaszana. Ważnym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest przekonanie, że i tak w niczym to nie pomoże. Okazuje się również, że ludzie nie wiedzą dokładnie, gdzie powinni się zgłosić oraz obawiają się konsekwencji.

Dlatego też LBA zleciło stworzenie aplikacji, której użytkownicy mogą ze swojego smartfona w prosty sposób zgłosić dyskryminację. Poprzez aplikację „zgłoś dyskryminację” zgłoszenie wysyłane jest automatycznie do ADB w regionie, z którego pochodzi zgłaszający. Aplikacja jest dostępna na iPhone’y i telefony z system Android. Aplikację o nazwie „zgłoś dyskryminację” można za darmo pobrać z App Store lub sklepu Google Play.

Na stronie 13 tego wydania przeczytasz artykuł o projekcie przeciwko dyskryminacji MPVV.

Źródło i informacje: www.discriminatie.nl i www.rijksoverheid.nl

*Zapytaj dowolną osobę w Holandii, a usłyszysz, że Holenderska Konstytucja (nid. Nederlandse Grondwet) jest istotna, jednak trzeba dodać, że mało kto wie, co ten dokument dokładnie reguluje. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem państwowym i najwyższym prawem narodowym Holandii. Zawiera ona zasady ustroju państwowego i podstawowe prawa obywateli. Na tej stronie znajdziesz próbę jej wyjaśnienia: www.denederlandsegrondwet.nl. Strona jest w całości po niderlandzku i ciężko ją się czyta, ale jeśli naprawdę chcesz mieć wiedzę na ten temat, to warto na nią zajrzeć!

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)