Menu / szukaj

10 obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w Holandii

Holandia ma dokładnie 10 miejsc Światowego Dziedzictwa, uznanych przez UNESCO. Są to prawdziwe światowe unikaty, które w sposób szczególny opowiadają historię Holandii. Światowe Dziedzictwo kulturowe i naturalne jest niezastąpione i niepowtarzalne i dlatego powinno być traktowane jako własność całego świata. Chodzi o zabytki, zespoły budynków i krajobrazy. Pełna lista zawiera aktualnie 1007 obiektów ze 161 krajów. Holandia i Polska podpisały Konwencję Światowego Dziedzictwa.

Holenderski świat

Poniżej znajduje się lista 10-ciu zabytków, reprezentatywnych dla Holandii, które znajdują się na liście UNESCO i są chętnie odwiedzane przez turystów.

Linia obrony Amsterdamu

Fortyfikacje obronne okrążające miasto Amsterdam mają 135 km długości. Składają się z 42 fortów i czterech baterii. Linia obronna została wybudowana w latach 1880 i 1914. Oddalona jest o 15-20 km od Amsterdamu.

Dom Rietvelda Schrödera

To arcydzieło architektury jest inspirowane ideałami De Stijl. Ten wyjątkowy budynek, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, jest wynikiem pracy architekta i projektanta – Rietvelda Schrödera, pochodzącego z Utrechtu.

Schokland i środowisko

Schokland była wyspą na Zuiderzee. Przez ogrom wody, w miarę upływu czasu wyspa stawała się coraz mniejsza. Ze względu na powodzie i ubóstwo, rząd zdecydował się na ewakuację wyspy. W 1859 roku mieszkanie na Schokland przeszło do historii. Była wyspa symbolizuje wielowiekową walkę Holendrów z wodą.

Kompleks wiatraków Kinderdijk-Elshout

19 wiatraków w Kinderdijk to międzynarodowej sławy holenderski symbol. 17 z nich wybudowano w latach 1738-1740. Były one odpowiedzialne za odwadnianie okolic Albasserwaard. Na obszarze położonym obok wiatraków, znajduje się wiele przepompowni diesla JU Smit oraz przepompowni elektrycznych. Przepompownia G. J. Koka służy obecnie jako atrakcja turystyczna. Na stronie: www.molenskinderdijk.nl znajdziesz przegląd ponad 700 lat historii holenderskiej gospodarki wodnej i wiatraków w szczególności.

Ir. D. F. Woudagemaal

Ir. D. F. Woudagemaal w Lemmer jest największą i (nadal funkcjonującą) przepompownią na świecie. Nawet przy wysokiej wodzie, wciąż zapobiega zalaniom terenów Fryzji. Została otwarta w 1920 roku przez królową Wilhelminę i jest własnością Zarządu Fryzji. Zaraz obok przepompowni znajduje się centrum informacji turystycznej, gdzie można się dowiedzieć, jak działa technologia zarządzania parą wodną i dlaczego jest tak ważna na całym świecie.

Polder w Beemster

Polder został stworzony w XVII wieku. Dzięki niemu tereny zagrożone powodzią przekształcono w wydajne i opłacalne użytki rolne (7200ha). Polder w Beemster różni się od pozostałych tym, że zachowano jego wzór, który powstał w 1612 roku. Według powszechnie panującego poglądu, stanowi on harmonijną i symetryczną całość, która panowała w Złotym Wieku. Stanowi absolutną doskonałość, zgodną z ideałami renesansowego krajobrazu.

Willemstad na Curacao

Willemstad na Curacao jest przykładem dawnego kolonialnego miasta na Karaibach. Willemstad zostało załozone jako jedno z wielkich osiedli handlowych. Zostało załozone w XVII wieku i składało się z 4 zabytkowych dzielnic, których architektura była silnie uzależniona od wielokulturowego społeczeństwa Curacao. Ten urbanistyczny krajobraz z okresu 1650-1900 jest nadal nienaruszony.

Waddenzee

Nigdzie na świecie nie ma tak szerokiego i zróżnicowanego obszaru, który poprzez występujące tu pływy, zmienia się niemal co dobę. Można tu znaleźć kanały, wydmy, małże, bogate w składniki odżywcze – słone bagna, białe plaże i sporadycznie kołyszącą się nadmorską roślinność. Te zmiany krajobrazu sprawiają, że Waddenzee jest ulubionym miejscem dla milionów ptaków w czasie ich wędrówki. Żyje tu ponad 10 tysięcy rzadko występujących roślin i zwierząt.

Amsterdamskie kanały

Amsterdamskie kanały są pomnikiem całego świata! W XVII wieku była konieczna ich przebudowa, ponieważ miasto rozrastało się w bardzo szybkim tempie. Wtedy miała miejsce złota era ekonomiczna, polityczna i kulturowa. Dlatego też zarząd miasta wdrożył plan rozbudowy, zakładający powiększenie pięciokrotne powiększenie jego obszaru. Dlatego też pod względem urabizacyjnym, hydraulicznym i architektonicznym uchodzi za prawdziwe arcydzieło. Poprzez sadzenie wielu drzew wzdłuż kanałów, Amsterdam szybko stał się bardzo zielonym miastem. Rozbudowa Amsterdamu stała się inspiracją dla wielu innych miast na całym świecie.

Fabryka Van Nelle

Zaprojektowana i zbudowana w latach 20-tych ubiegłego wieku jest bardzo charakterystyczna dla modernizmu. Kompleks składa się z kilku połączonych ze sobą budynków i jest jednym z najważniejszych obiektów architektury przemysłowej XX wieku. Czołowi architekci nazwali fabrykę „najpiękniejszym spektaklem współczesności” (Le Corbusier, 1932) i „wierszem w stali i szle” (Robertson i Yerbury, 1930).

Na wstępnej liście światowego dziedzictwa znajduje się jeszcze 9 holenderskich obiektów. Następnych 10 będzie nominowanych do oficjalnej listy. Ostateczną decyzję podejmie Komitet Światowego Dziedzictwa. Pod uwagę brane są następujące miejsca:

 • Planetarium Eise Eisingi we Franeker
 • Nowa holenderska linia wody
 • Senatorium Zonnenstraal w Hilversum
 • Muzeum Teylers w Haarlem
 • System plantacji w zachodnim Curacao
 • Park Bonaire Marine
 • De nederzettingen Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid
 • Wyspa Saba
 • Rzymska linia graniczna w Limen

*nazwa UNESCO to skrót od “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisaton”. Jest to wyspecjalizowaną instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest przyczynianie się do budowania pokoju, zmniejszania ubóstwa, zrównoważonego rozwoju I dialogu międzykulturowego poprzez edukację, naukę, kulturę i komunikację. UNESCO została założona 16 listopada 1945. Jej siedziba znajduje się w Paryżu. (Źródło: Wikipedia).

POLSKA

15 polskich obiektów, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to:

 • Stare Miasto w Krakowie
 • Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni
 • Obóz Auschwitz Birkenau
 • Nazistowskie obozy koncentracyjne i obozy zagłady (1940-45)
 • Puszcza Białowieska *
 • Historyczne centrum Warszawy
 • Stare Miasto w Zamościu
 • Zamek Krzyżacki w Malborku
 • Średniowieczne miasto Toruń
 • Kalwaria Zebrzydowska, Park Krajobrazowy oraz Park Pielgrzyma
 • Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
 • Drewniane kościoły południowej Małopolski
 • Park Mużakowski *
 • Hala Stulecia we Wrocławiu
 • Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i Ukrainie *

*obiekt o charakterze transgranicznym

Źródło: www.werelderfgoed.nl

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)