Menu / szukaj

O „PBLu” na uniwersy- tecie w Maastricht: wrażenia studenta

PBL (ang. Problem Based Learning, nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów) to innowacyjna metoda nauczania, która narodziła się w latach 60-tych na jednym z kanadyjskich uniwersytetów. Nauka poprzez system PBL znacznie różni się od „tradycyjnego” sposobu nauczania. Zdobywanie wiedzy opiera się na zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnego problemu. W systemie PBL pierwsze skrzypce grają studenci, a nie wykładowca. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a studenci zachęcani są do dyskusji między sobą i dzieleniem się informacjami. Oprócz wykorzystania wiedzy w praktyce, studenci kształcą też inne przydatne umiejętności, takie jak praca w grupie czy poprawne formułowanie argumentów.

W Holandii z PBLem można zetknąć się na cieszącym się popularnością wśród zagranicznych studentów uniwersytecie w Maastricht. Oprócz kierunków studiów oferowanych w języku angielskim to właśnie PBL przyciąga ich do Maastricht. Prawie wszystkie zajęcia prowadzone na tamtejszym uniwersytecie są zgodnie z systemem PBL. Jak to wygląda w praktyce z perspektywy studenta prawa europejskiego? Wykłady (ang. lectures), które nie różnią się zbytnio od wykładów na każdym innym uniwersytecie, a także różnego rodzaju literatura, którą student przeczytać musi we własnym zakresie, zapewniają zaplecze teoretyczne. Podczas zajęć (ang. tutorial) wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce. Zamiast tradycyjnych, suchych pytań typu „Wyjaśnij, co oznacza pojęcie…”, studentom przedstawiane są krótkie historie, często bardzo realistyczne lub oparte na prawdziwych wydarzeniach. Na przykład: „John kupił przez internet laptopa. Niestety laptop wysłany został z dwutygodniowym opóźnieniem i okazał się być uszkodzony…”. Na podstawie tych właśnie krótkich opisów studenci formułują problem, który należy rozwiązać (w tym konkretnym przypadku dotyczyłby on możliwości zwrotu laptopa i ewentualnej rekompensaty za opóźnienie i uszkodzenia).

Często, jak w prawdziwym życiu, nie ma jednego, konkretnego rozwiązania. PBL uczy przede wszystkim myślenia, argumentowania i użycia zdobytej wiedzy w konkretnej sytuacji. Profesorowie zajmują raczej bierną pozycję podczas dyskusji. W razie potrzeby wyjaśniają bardziej skomplikowane problemy i zagadnienia oraz nakierowują dyskusję na odpowiednie tory, jeśli z jakichś powodów podąży ona w nieodpowiednim kierunku. Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu każdy student ma szansę na przedstawienie swojej opinii i argumentów. Wiedza studentów sprawdzana jest zwykle na pisemnym egzaminie, którego pytania również sformułowane są w duchu PBLu.

Paulina Phan, Stowarzyszenie PL-Student-NL