Menu / szukaj

Wyzysk

Jesteś wyzyskiwany?

Zdarza się niestety, że pracownicy z zagranicy padają ofiarą wyzysku w firmach holenderskich. Jeśli zauważysz następujące zjawiska, to możliwe, że i Ty padasz ofiarą wyzysku! Zwróć uwagę na następujące kwestie: poważne zaniżanie wynagrodzeń, ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy, oszustwa, dręczenie, ograniczanie wolności lub zależność od pracodawcy. Niezbyt miło o tym pisać, ale trzeba to wyraźnie zaznaczyć: wyzysk Polaków, Rumunów i Bułgarów ma obecnie miejsce w całej Holandii!

Według szacunków, w Holandii mieszka i pracuje 330 000 osób pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowana większość pochodzi z Polski. Następni w kolejności są Rumuni i Bułgarzy. Mieszkają tu imigranci zarobkowi, którzy już od wielu lat żyją i pracują w Holandii. Czasami nawet sprowadzili tu swoje rodziny. Jednak wielu emigrantów planuje przebywać w Holandii tylko przez kilka miesięcy lub lat. Przede wszystkim, ta grupa pada ofiarą wyzysku w pracy. O wyzysku mówimy, gdy warunki pracy i okoliczności zatrudnienia są tak złe, że godzą w ludzką godność lub stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Przykładem mogą być długie godziny pracy, za które pracodawca płaci zdecydowanie zbyt mało. Innym przykładem jest mieszkanie i praca w niebezpiecznych warunkach i ograniczenie wolności osobistej.

Wyzysk pracowników stoi w sprzeczności z wieloma prawami człowieka, na przykład prawem do wolności osobistej i prawem do godnych warunków pracy. Rząd holenderski i związki zawodowe podejmują wiele działań mających na celu likwidację wyzysku pracowników. Najczęściej działania te dotyczą pracodawców. Istnieje jednak ryzyko, że pracownik – także po skazaniu pracodawcy – zostanie z pustymi rękami: bez pieniędzy i bez dachu nad głową.

Jak stanowi prawo?

Formą wyzysku jest wynagradzanie lub traktowanie przez pracodawcę pracowników holenderskich w inny sposób niż pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej. W każdym przypadku, postępowanie takie stoi w sprzeczności z postanowieniami holenderskiej ustawy o równym traktowaniu (wet op gelijke behandeling). Pracodawcy nie wolno za tę samą pracę płacić mniej pracownikowi z Polski niż Holendrowi. Pracodawca musi również zwalczać dyskryminację w miejscu pracy, której przykładem jest obrażanie lub dręczenie pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej.

Ten post dostępny jest również w Holenderski (Nederlands)